ชุดปั้มน้ำบาดาล (ปั้มซับเมอร์ส)

ชุดปั้มน้ำบาดาล (ปั้มซับเมอร์ส)

หมวดหมู่:

ชุดปั้มจุ่มดูดน้ำบาดาล

ราคา 18,750 บาท

FRANKLIN / แฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) FRANKLIN รุ่น HIGH CAPACITY ขนาด 4 นิ้ว กำลัง 2 แรงม้า 3 เฟส ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา
ราคา 31,574 บาท

FRANKLIN / แฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น High Capacity ขนาด 4 นิ้ว กำลัง 3 แรงม้า 1 เฟส ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา

ราคา 22,950 บาท

FRANKLIN / แฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น High Capacity ขนาด 4 นิ้ว กำลัง 3 แรงม้า 3เฟส ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา

ราคา 23,450 บาท

FRANKLIN / แฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) FRANKLIN รุ่น HIGH CAPACITY ขนาด 4 นิ้ว กำลัง 2 แรงม้า 1 เฟส ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา

Line
Email
Phone
Line
Phone
Email