ท่อเหล็กดำมีตะเข็บ API ท่อเหล็กดำไม่มีตะเข็บ ท่อสตีม ท่อดับเพลิง อุปกรณ์ข้องอ สามทาง SCH#40


การผลิตท่อมีตะเข็บแบ่งดังนี้

 

1. ERW (electric Resistance Welding)

        เป็นการเชื่อมโดยอาศัยแรงอัด (pressing) ในขณะที่ตะเข็บหลอมละลายด้วยความร้อนจากกระแสไฟฟ้า ซึ่งไม่ได้มีการอาร์ค (arc) 

2. BW หรือ CBW (Butt Welding or Continuos Butt Welding)

        เป็นการผลิตด้วยการป้อนแผ่นเหล็ก ผ่านเตาเพื่อทำการให้ความร้อน โดยแผ่นเหล็กจะได้รับ ความร้อนทั่วทั้งแผ่น จากนั้นค่อย ๆ ม้วนเหล็กแผ่นให้ เป็นรูปทรงกระบอกอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านลูกรีดหลายแท่น (hot forming) แล้วจึงกดอัดให้ตะเข็บติดกัน ท่อที่ผลิตด้วยวิธีนี้จะมีตะเข็บตรง (Longitudinal welded seam)

3. EFW (Electric Fusion Welding)

        เป็นการเชื่อมที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมด้วยวิธีอาร์คบริเวณแนวเชื่อมให้หลอมละลายติดกันโดยการเชื่อมวิธีนี้อาจทำโดยการใช้ลวดเชื่อมไฟฟ้า (filler metal) หรือไม่ใช้ก็ได้ การเชื่อม Fusion Welded นี้มีด้วยกันหลายวิธี เช่น Submerge Arc Welding (SAW) ซึ่งมีทั้งแบบตะเข็บตรง (Longitudinal welded seam) และตะเข็บ Spiral (Spiral welded seam)

 

ท่อเหล็กดำไม่มีตะเข็บ ท่อสตีม SEAMLESS PIPE SCH#40 คืออะไร ?

ท่อไร้ตะเข็บ (Seamless Pipe) ผลิตจาก แท่งเหล็ก (Steel billet) ให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 1230๐ C (2250๐ F) จากนั้นแท่งเหล็กที่ร้อนแดงจะ ถูกหมุนและดึงด้วยลูกรีดผ่านแท่งทะลวง (piercing rod mandrel)   

 ..........................

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบ
Visitors: 103,783